Nieruchomości

Słupskie szkoły przystąpiły do projektów “Edukacja ogólna” oraz “Jakość edukacji ogólnej” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego. Projekty szkolne ukierunkowane są na podniesienie jakości edukacji ogólnej i realizowanie w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół, w szczególności poprzez:

1. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy;

2. doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności uczniów;

3. prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

4. przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz  młodszymi uczniami.

Projekt realizowany jest od  1 września 2016 roku i zostanie zakończony 31 sierpnia 2018 roku. Przystąpiło do niego łącznie 913 uczniów oraz 130 nauczycieli z słupskich liceach ogólnokształcących.

Wartość projektu wynosi 2 155 500,20 zł.

Partnerzy:

Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów:

 • kurs obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych do nauki,

 • kurs języka angielskiego na mobilnej platformie,

 • kreowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy,

 • warsztaty CHANGE YOUR MIND,

 • szkolenie „zagrożenia w cyberprzestrzeni”.

2. Kształtowanie kompetencji kluczowych nauczycieli:

 • kurs obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do pracy z uczniem,

 • kurs CHANGE YOUR MIND,

 • szkolenie „zagrożenia w cyberprzestrzeni”,

 • kurs doradztwa zawodowego.

3. Warsztatowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:

 • zajęcia matematyczno-przyrodznicze i biologiczno-chemiczne,

 • warsztaty projektowania i programowania robotów,

 • zajęcia z zakresu przedsiębiorczości.

4. Zakup doposażenia:

 • wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej,

 • wyposażenie pracowni programistycznej,

 • wyposażenie pracowni informatycznej,

 • wyposażenie młodzieżowego biura karier – komputer z oprogramowaniem, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik, tablica interaktywna.

  Regulamin liceum: regulamin-liceum

PODZIEL SIĘ