Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw skwerowi i skrzyżowaniom:

1. Konsultacje Społeczne dotyczące propozycji nadania nazwy „Im. Jana Dydaka” skwerowi u zbiegu ulic Ogrodowej i Sygietyńskiego w Słupsku
http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/4274.html
2.Konsultacje Społeczne dotyczące propozycji nadania nazwy „Kolejarzy Słupskich” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w Słupsku
http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/4276.html
3. Konsultacje Społeczne dotyczące propozycji nadania nazwy „Haliny Jastrzębskiej” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w Słupsku
http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/4277.html

Nieruchomości

Konsultacje będą trwały od 2 czerwca 2020r. do 22 czerwca 2020r.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi  za pomocą formularza konsultacyjnego, który należy wypełnić i przekazać do Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku.

PODZIEL SIĘ