fot Rafał Jeka

W czasie kolejnego posiedzenia Słupskiej Rady Seniorów, które odbyło się 7 marca 2018, członkowie Rady wspólnie z Violettą Karwalską Dyrektorką Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku p. Haliną Matynia Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych oraz p. Marcinem Trederem Zastępcą Dyrektora omawiali formy wsparcia świadczone przez tutejszy Ośrodek na rzecz osób starszych.

Nieruchomości

Dyskutowano o oczekiwaniach i problemach, z jakimi borykają się zarówno mieszkańcy i mieszkanki Słupska, osoby starsze, jak również pracownicy udzielający im wsparcia. W spotkaniu uczestniczyła również mieszkanka Słupska, która zechciała podzielić się z uczestnikami spotkania swą opinią w sprawie jakości świadczonych przez MOPR usług. Nie brakowało skrajnych opinii – jedni wyrażali się negatywnie, inni doceniali trud pracy świadczonej w środowisku osób potrzebujących wsparcia.

W czasie spotkania zaprezentowano również najbliższe działania, które zostaną wdrożone w 2018 roku na rzecz osób wymagających wsparcia. Wśród nich wymienić należy m.in.: zwiększenie liczby pracowników świadczących usługi opiekuńcze, zwiększenie liczy godzin i dni usług z uwzględnieniem weekendów, wdrożenie innowacyjnej teleopieki, uruchomienie mieszkań wspieranych, domu sąsiedzkiego sprzyjającego społecznej aktywności i aktywizacji min. osób starszych.

Realizacja planowanych działań w sposób znaczący zwiększy katalog forma wsparcia oferowanych m.in. na rzecz osób starszych.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że mając na uwadze demografię społeczeństwa, poprawę jakości życia mieszkańców Słupska istnieje konieczność stałego rozwoju i ulepszania systemu wspierającego osoby potrzebujące, aby umożliwić Im zachowanie jak najdłużej sprawności, aktywności i pobyt we własnym środowisku domowym.

PODZIEL SIĘ