Szkolenie „Rolnik w internecie” przeznaczone jest dla rolników, którzy odczuwają brak wiedzy min. z zakresu:

  • jak rozwijać własną działalność,
  • jak korzystając z internetu znaleźć przydatne informacje,
  • jak szukać odbiorców swoich towarów,
Nieruchomości

ale również jak prawidłowo wypełniać dokumenty i korzystać z usług e-administracji.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie 2 dni po 6 godzin w terminie: 11-12 czerwca 2019

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia wraz z załącznikami i dostarczenie do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ul. Niedziałkowskiego 6, tel. kontaktowy Pani Agnieszka Araszkiewicz 59 8487921.

Szkolenie realizowane jest w partnerstwie z organizacją pozarządową Centrum Inicjatyw Obywatelskich w związku z projektem „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Oświadczenie

Załącznik Nr 1 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik Nr 2 do formularza zgłoszeniowego

PODZIEL SIĘ