OLYMPUS DIGITAL CAMERA

24 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyła się Konferencja z okazji ogłoszenia roku 2017 „Rokiem Zamenhofa”. Na wniosek Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia Rada Miasta jednogłośnie ogłosiła rok 2017 „Rokiem Zamenhofa w Słupsku” co współgra z decyzją UNESCO, która w tym roku postanowiła upamiętnić na całym świecie dwóch Polaków: Tadeusza Kościuszkę i Ludwika Zamenhofa – twórcę języka esperanto.
Organizatorem konferencji, odbywającej się pod patronatem Prezydenta Roberta Biedronia, było Polskie Stowarzyszenie Europa-Demokracja-Esperanto z/s w Słupsku wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku.

UM Słupsk
Nieruchomości

Swoją obecnością uroczystość uświetnili wybitni, zaproszeni goście prof. Kajetan Pyrzyński – Honorowy Konsul Republiki Peru w Polsce, Anetta Dropińska – Pawlicka Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu, Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku, Kazimierz Kleina Senator RP, Kołodziejski Zdzisław – Starosta Słupski oraz Rafał Konon, Zastępca Starosty Słupskiego.

UM Słupsk

Esperanto to nie tylko język, w ocenie części lingwistów jeden z łatwiejszych do opanowania, a w brzmieniu podobny do włoskiego, ale też idea, której celem jest umożliwienie ludziom z całego świata porozumienie w duchu pokoju i przyjaźni, przy pomocy wspólnego, neutralnego języka. Za jego początek uznaje się rok 1887. Chociaż trudno oszacować dokładną liczbę użytkowników esperanto na całym świecie, a dane podawane przez entuzjastów tego języka są czasami wyolbrzymione, to najmniejsza liczba osób na co dzień posługujących się esperanto wynosi nie mniej niż 50 tysięcy ludzi. Istnieją również liczne stowarzyszenia propagujące jego przesłanie.

UM Słupsk

Słupsk jest jedynym miastem w Polsce, które rok 2017 ogłosiło rokiem Zamenhofa – twórcy języka esperanto, czyli najbardziej znanego i rozpowszechnionego sztucznego języka pomocniczego na świecie.

UM Słupsk

Celem konferencji było rozpowszechnienie esperanta jako dorobku kultury polskiej, przybliżenie sposobów nauczania języka esperanto i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami esperanckimi i oświatowymi, a także nakreślenie działalności ruchu esperanckiego w Słupsku. W trakcie żywej dyskusji prelegenci oraz zaproszeni goście wymienili się dobrymi praktykami oraz podjęli rozmowy na temat możliwości i sposobów rozwoju ruchu esperanto ze szczególnym naciskiem na środowisko dzieci i młodzieży.

UM Słupsk
PODZIEL SIĘ