Krajowy pilotaż

„Modelowa  rewitalizacja  miast”  to  konkurs  dotacyjny  Ministerstwa  Inwestycji  i  Rozwoju ogłoszony w kwietniu 2015 r. dla jednostek samorządu terytorialnego.

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego  (gmin posiadających status miasta) w  procesie  opracowywania  programów  rewitalizacji  i modelowych  działań w zakresie  rewitalizacji  na  obszarach  miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą  traktować  rewitalizację  jako  proces kompleksowy,  uwzględniający  elementy  zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

W  pierwszym  etapie  konkursu  wzięło  udział  240  miast.  W  II  etapie  spośród  57 wniosków wybrano  do  realizacji  20  projektów  o  łącznej  wartości  blisko  43,7 mln zł.  Słupsk  znalazł  się
w grupie miast pilotażowych.

Lista rankingowa II etapu konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast (pdf)

Miasta uczestniczące w pilotażowym projekcie „Modelowa rewitalizacja miast”. Źródło: MIiR

Szczegółowe informacje na temat realizacji konkursu, miast partnerskich oraz tematyki modelowych działań pilotażowych znajdują się na portalu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (link).

zobacz też artykuł: Modelowa Rewitalizacja Miast – o projekcie