15 maja 2018 Zarząd Infrastruktury Miejskiej podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę sześciu ulic w obszarze rewitalizacji. To kolejna zawarta w ostatnich tygodniach umowa na działania realizowane w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Nieruchomości

Zakres prac obejmie kompleksową przebudowę ok. 1470 mb ciągów komunikacyjnych, w tym ulic: Długiej (430 m), Ogrodowej (470 m), Polnej (90 m), Płowieckiej (140 m), Sygietyńskiego (290 m) i Świętopełka (50 m). Wymienione zostaną wszystkie instalacje podziemne, zmieniona nawierzchnia ulic i chodników. Na ulicy Długiej ciągi komunikacyjne stanowić będą jedną płaszczyznę (bez krawężników). Wydzielenie ciągów pieszych i jezdnych nastąpi poprzez zastosowanie zróżnicowanych materiałów nawierzchniowych o kontrastowej kolorystyce oraz wprowadzenie elementów geometrycznych w miejscach szczególnej uwagi takich jak np. skrzyżowania. Wszystkie przebudowane ulice posiadać będą energooszczędne oświetlenie LED. W nowych przestrzeniach pojawią się ławki oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.
Wykonawcą robót jest firma Krężel Sp. z o. o. z Kobylnicy. Prace potrwają do 31 października 2019 roku, a ich koszt wyniesie 8,1 mln złotych.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przebudowy można znaleźć na stronie ZIM.

Na zapleczu podwórza ulicy Długiej i Ogrodowej rozpoczęły się właśnie prace modernizacyjne budynku, w którym funkcjonować będzie Placówka Wsparcia „Dom Sąsiedzki”. Na dwóch kondygnacjach o łącznej powierzchni ok. 220 m² znajdą się: sala zajęć indywidualnych, sala do spotkań grupowych, świetlica z miejscami do pracy własnej, biuro, jadalnia z aneksem kuchennym i zaplecze sanitarne. W placówce pomoc uzyskają dzieci mające problemy z nauką oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu ról wychowawczych. Dom sąsiedzki będzie miejscem tworzenia różnorodnych inicjatyw społecznych integrujących i aktywizujących lokalną społeczność. Będzie także zapleczem działań animacyjnych podejmowanych w przestrzeni miejskiej. Modernizacja obiektu oraz zagospodarowanie podwórka ograniczonego ulicami Długa, Polna, Ogrodowa i Deotymy, zakończy się w 2019 r. Łączny koszt inwestycji wyniesie blisko 5,3 mln. złotych.

 

W ramach działania obejmującego zagospodarowanie podwórek w rejonie ulicy Długiej przystąpiono do przekształcenia ogrodu Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Jaracza. W przestrzeni tej powstanie „park kieszeniowy” o pow. ok. 0,4 ha.  Park w ciągu dnia będzie miejscem ogólnodostępnym, zarówno dla podopiecznych DDPS-u, seniorów z okolicy, uczestników Centrum Inicjatyw Społecznych, osób korzystających z Placówki Wsparcia „Dom Sąsiedzki”, mieszkańców sąsiednich kwartałów i całego miasta.
W ogrodzie powstaną alejki spacerowe oraz miejsca odpoczynku z ławkami i stolikami do gry w szachy. Istniejąca zieleń zostanie uporządkowana, pojawi się też nowa roślinność. Będzie to doskonałe miejsce na relaks, ale również działania animacyjne i kulturalne. Teren zostanie oświetlony i zabezpieczony monitoringiem. Prace zakończą się jesienią 2018 r. Koszt inwestycji to ok. 1 mln złotych.

W marcu br. rozpoczęto kompleksowy remont kamienicy Otto Freundlicha przy ulicy Tuwima 34. Po przebudowie powstanie tam Centrum Wsparcia społecznego z Psychologiczną Poradnią Rodzinną i mieszkaniem terapeutycznym. Poddasze kamienicy zaadaptowane zostanie na centrum start-upów, którego zadaniem będzie wparcie młodych kreatywnych osób w realizacji pomysłów biznesowych. W lokalu z odrębnym wejściem zaplanowano Re:informatorium, czyli centrum wiedzy o rewitalizacji oraz działaniach podejmowanych na obszarze rewitalizacji. W ramach prac przewidziano także zagospodarowanie podwórka kamienicy – odwodnienie terenu, wykonanie nowych nawierzchni i oświetlenia, a także uporządkowanie zieleni. Remont, który kosztował będzie ok. 2,2 mln złotych potrwa do końca 2018 r.

W kwietnia wybrano wykonawcę na rozbudowę budynku dawnej wozowni przy ulicy Lutosławskiego należącej do Nowego Teatru im. Witkacego. W budynku tym powstanie scena kameralna z widownią na 240 osób oraz pracownie warsztatowe Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych. Zagospodarowany zostanie również teren pomiędzy budynkiem wozowni a obiektem Filharmonii (ok. 1400 m²). Pojawią się tam m. in. nowe nasadzenia zieleni, elementy małej architektury oraz miejsca postojowe. 2 maja mieszkańcy uczestniczyli w wydarzeniu plenerowym „Pożegnanie z wozownią”, podczas którego aktorzy słupskiej sceny zaprezentowali sztukę  „Konopielka” w reż. Jerzego Karnickiego. Budynek wozowni był główny elementem scenografii. Przewidywany termin zakończenia budowy 2020 rok.

 

Projekt „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.