Ulica Długa, dotychczas uważana za jedną z najbardziej zaniedbanych ulic w centrum Słupska, przechodzi gruntowną modernizację dzięki realizowanemu na tym terenie programowi rewitalizacji, w wykonanie którego aktywnie włączyły się także wspólnoty mieszkaniowe. Oprócz zrealizowania inwestycji drogowych, wodnokanalizacyjnych, oświetleniowych, wyburzeń budynków nienadających się do remontów, budowy nowych budynków mieszkalnych i placówek miejskich, prace modernizacyjne prowadzone są także na terenach przyległych. Zakończył się pierwszy etap rewitalizacji kolejnego w tym rejonie podwórka znajdującego się przy ul. Długiej 37-40. Zgodnie z przyjętym planem prac, budynki komunalne przy ulicy Długiej 37-39 zostały ocieplone, zyskały nowe elewacje i podłączone zostały do sieci ciepłowniczej, co pozwoliło na wyburzenie starych komórek lokatorskich, uporządkowanie terenu wokół budynków, a także przyczyniło się do poprawy jakości powietrza poprzez likwidację dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania mieszkań, tzw. kopciuchów. Wyburzono także sąsiadującą z posesją starą miejską oficynę, co pozwoliło na wykonanie nowego wjazdu na podwórko, wybudowanie miejsc postojowych dla samochodów, a także estetycznej wiaty śmietnikowej. W ramach przeprowadzonych prac, wytyczono także alejki ogrodowe oraz wykonano oświetlenie całego terenu za pomocą lamp wyposażonych w energooszczędne żarówki typu LED.
Dalsze prace na tym terenie będą dotyczyły wyposażenia podwórka w ogrodowe ławki, strefę rekreacji oraz urządzenia zieleni.
Projekt zagospodarowania podwórka został opracowany w ramach projektu pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Nieruchomości

Rewitalizacja tego kwartału miasta jest już bardzo zaawansowana, co można łatwo dostrzec spacerując ulicą Długą oraz ulicami przylegającymi. A to jeszcze nie koniec zmian i udogodnień dla mieszkańców. Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć archiwalnych i aktualnych, dokumentujących wykonanie prac związanych z urządzeniem podwórka przy ulicy Długiej 37-40 oraz do śledzenia naszego profilu @RewitalizacjaSlupsk, na którym dzielimy się bieżącymi informacjami o prowadzonych pracach na terenie objętym projektem rewitalizacji.

 

 

PODZIEL SIĘ