slu

Od 1 stycznia 2012 roku każdy z przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych ma obowiązek dokonać wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Nieruchomości

Wspomnieni przedsiębiorcy muszą wypełnić:

  • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty w tym zakresie kształtują się natomiast następująco:

  • 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu),
  • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze,
  • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
  • 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłatę skarbową można dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy dot. opłaty skarbowej lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Data wpisu

nr rejestrowy

firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

NIP

Regon

określenie rodzaju odbieranych odpadów

13.01.2012

zmiana 15.11.2012

1

Sommer Sp. z o.o. w Słupsku,
ul. Poznańska 39.

8393168739

221575940

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170181, 170182, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399.

02.03.2012 zmiana 08.08.2012

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Sławnie, ul. Polanowska 43.

8390005563

770671034

150101, 150102,150107, 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170203, 170604, 170904, 200123, 200133, 200135, 200136, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399;

14.03.2012

3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Szczecińska 112.

8390005623

770530530

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170181, 170182, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399.

14.03.2012 zmiana 06.05.2013

4

King Sommer s.j. w Słupsku ul. Miedziana 10.

8391308515

770721482

01.10.2014r.

Wykreślono z rejestru

04.06.2012 zmiana 04.05.2015

5

Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Lęborku, ul. Kossaka 91-95, 84-300 Lębork

7280132515

011089141

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170181, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170604, 170904, 191212, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113*, 200121, 200123, 200125, 200128, 200130, 200131*, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200306, 200307, 200399

12.07.2012, zmiana 08.08.2012

6

ELWOZ Sp. z o.o. Oddział Sierakowice 83-340 Sierakowice ul. Słupska 2

5891050774

191060318

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200125, 200128, 200130, 200132, 200134, 200136, 200138, 200139, 200140, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399.

26.11.2012

7

Zbieranie i Transport Odpadów ELEKTRONIKZBIÓR Janusz Jaskuła 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 36A

8391421281

220140251

Wykreślono z rejestru

(decyzja nr 1/2013 z dnia 02.09.2013r.)

03.01.2013

8

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Ład” s.c. Teresa Huruk, Łukasz Lange, Jan Lange ul. Gdyńska 13B 76-200 Słupsk

8391280188

770688945

19.02.2014 r.

Wykreślono z rejestru

21.01.2013

9

Aqua Expres” inż. Ryszard Milczarek, ul. Cicha 2/15, 77-330 Czarne

8431275214

771342440

01.10.2014r.

Wykreślono z rejestru

12.02.2013

10

P.P.H.U. „Chem Mix” Ewa Beata Dziub, Sowczyce, ul. Długa 6, 46-300 Olesno

5791029645

170388498

01.07.2014r.

Wykreślono z rejestru

05.12.2013

11

Usługi Transportowe Robert Góra Pawłów 117, 27-225 Pawłów

6641112109

290929389

20.08.2014r.

Wykreślono z rejestru

08.01.2014

12

Firma Handlowa „TESSO” sp. j. Andrzej Kowalczyk Dorota Kowalczyk ul. Spokojna 20A, 81-549 Gdynia;

5850003134

190198747

06.03.2014 r.

Wykreślono z rejestru

09.09.2014

13

King Joanna Staniuk-Sommer

ul. Sołdka 1/7

76-200 Słupsk

8391099566

221198407

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170182, 170201, 170202, 170203, 170380, 170604, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200125, 200126, 200138, 200139, 200140, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399.

13.10.2014

14

Aqua Expres”
inż. Ryszard Milczarek
ul. Cicha 2/15,
77-330 Czarne

8431275214

771342440

21.03.2017 r.

Wykreślono z rejestru

09.11.2015

15

Edward Przybyszewski, Wodnica 68, 76-270 Ustka

8392678421

770791927

06.07.2016 r.

Wykreślono z rejestru

25.11.2015

16

P.P.H.U. „Chem Mix” Ewa Beata Dziub, Sowczyce, ul. Długa 6

46-300 Olesno

5791029645

170388498

23.01.2018 r.

Wykreślono z rejestru

 

20.12.2017

17

Matex inż. Mateusz Milczarek
ul. Cicha 2/15,
77-330 Czarne

8431500705

220834500

200108

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2017 r. poz. 2168)
PODZIEL SIĘ