Trwaj prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni etap I”.

Nieruchomości

W ostatnich tygodniach rozpoczęły się prace związane z przebudową chodników przy ulicach: Marii Skłodowskiej-Curie, Juliana Ursyna Niemcewicza oraz Kaszubskiej. Inwestycje te realizowane są w ramach zadania ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 – 2025+ pn. „Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni etap I”.

Program chodnikowy zakłada likwidację barier architektonicznych i poprawę stanu technicznego infrastruktury pieszej na obszarze rewitalizacji. Nowe nawierzchnie zyskają chodniki przy ponad 20 ulicach, m. in.: A. Mickiewicza, Wileńskiej, H. Pobożnego, Z. Krasińskiego, S. Jaracza. Na przebudowanych chodnikach, tam gdzie jest to możliwe, pojawią się elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kwietniki. Realizacja program chodnikowego finansowanego z budżetu miasta rozłożona jest na kilka lat.