Przedstawiamy Państwu raport z konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenu przebudowy ul. Zamojskiego których celem było poznanie opinii oraz uwag i propozycji mieszkańców i mieszkanek. W spotkaniu wzięło udział 8 mieszkańców którzy zgłosili swoje uwagi. Zgłoszenia uznano za zasadne oraz możliwe do wprowadzenia, zostały również uwzględnione w dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.

Nieruchomości

Dziękujemy za udział w konsultacjach.  -> Raport z konsultacji

PODZIEL SIĘ