Zachęcamy do zapoznania się z raportem z dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Nieruchomości

W razie pytań dot. rozstrzygnięcia poszczególnych uwag, prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku – e-mail: wpp@um.slupsk.pl, tel.: (59) 8488 352.

Link do raportu – http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/2427.html.

PODZIEL SIĘ