Nieruchomości

W związku z zamiarem kontynuowania działań mających na celu pozyskanie wsparcia finansowego dla właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych do likwidacji odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska, przyjmowanewnioski osób zainteresowanych przystąpieniem do zadania pn.SŁUPSK BEZ AZBESTU 2020”.

Wnioski o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania pn. SŁUPSK BEZ AZBESTU 2020wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Słupska.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w skrzynce podawczej dostępnej w Pałacu Ślubów (Ratusz Miejski) w godzinach pracy tut. Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną, lub drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap w terminie do 1 czerwca 2020 roku. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Szczegóły: http://bip.um.slupsk.pl/dokumenty/4234.html

PODZIEL SIĘ