Nieruchomości

W związku z zamiarem kontynuowania działań mających na celu pozyskanie wsparcia finansowego dla właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych do likwidacji odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska, w terminie do dnia 22 lipca 2019 przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych przystąpieniem do zadania pn.SŁUPSK BEZ AZBESTU 2019”.

Wnioski o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania pn. SŁUPSK BEZ AZBESTU 2019wraz z załącznikami można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. nr 206 i 219 – II piętro) lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Słupska.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie ww. Wydziału w godzinach:

poniedziałek 730 1630
wtorek czwartek 730 1530,
piątek 730 1430 ,

lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

Szczegóły (link).

 

PODZIEL SIĘ