W związku z zamiarem kontynuowania działań mających na celu pozyskanie wsparcia finansowego dla mieszkańców Miasta Słupska do likwidacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na jego terenie,  do 30 maja 2018 roku przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych przystąpieniem do zadania pn. „SŁUPSK BEZ AZBESTU 2018”.

Nieruchomości

Wnioski o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania wraz z załącznikami można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. nr 206, II piętro) lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Słupska.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie ww. Wydziału w godzinach:

– poniedziałek 7.30-16.30,

– wtorekczwartek 7.3015.30,

– piątek 7.3014.30

lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunki uczestnictwa w zadaniu pn. „SŁUPSK BEZ AZBESTU 2018”

DOKUMENTY: