Od 6 kwietnia br. w związku z rozpoczętymi robotami związanymi z zagospodarowaniem śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi oraz przebudową ulicy Szarych Szeregów w Słupsku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Nieruchomości

1. Skrzyżowanie ulic Kilińskiego oraz Szarych Szeregów w dniach 7 – 9 kwietnia 2020 r. zostanie całkowicie zamknięte dla pojazdów w celu wykonania przyłączy wody i kanalizacji deszczowej.
W związku z koniecznością budowy nowych przyłączy wody oraz kanalizacji deszczowej w dniach 7 – 9 kwietnia br. zamknięte będzie skrzyżowanie ulic Kilińskiego i Szarych Szeregów. Zgodnie z planem zamknięcie potrwa do trzech dni, ale w przypadku szybszego zakończenia prac montażowych i odtworzenia nawierzchni ruch zostanie przywrócony 8 kwietnia br.

2. Ulica Szarych Szeregów od ulicy Kilińskiego do Armii Krajowej zostanie zamknięta od dnia 6 kwietnia 2020r.
W celu umożliwienia prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi, zamknięty zostanie odcinek ulicy Szarych Szeregów od ulicy Kilińskiego do ulicy Armii Krajowej. W pierwszym etapie prace polegać będą na rozbiórce istniejącej jezdni w celu wykonania nowej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wodociągu. Dojazd do przyległych posesji będzie możliwy, choć utrudniony z uwagi na prowadzone prace z okresowym wyłączeniem dojazdu na czas robót ziemnych i montażowych na poszczególnych odcinkach jezdni. Prace rozpoczną się od odcinka przyległego do ul. Kilińskiego i będą sukcesywnie postępować w kierunku ulicy Armii Krajowej.

PODZIEL SIĘ