Źródło:pixabay

W celu wyłonienia operatora Schroniska dla Zwierząt w Słupsku, który będzie prowadził placówkę w okresie od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku, Prezydent Miasta Słupska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.
Szczegóły konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu Nr 849/GKiOŚ/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w okresie od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
Warunki konkursu: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/29686.html

PODZIEL SIĘ