fot. SAS

Od roku szkolnego 2015/2016 w klasie technik-mechanik w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku powstanie profil morski. Uczniowie zostaną objęci projektem „Szkolenie żeglarsko-morskie”, który jest przedsięwzięciem nietypowym i stwarzającym ciekawe możliwości dla młodzieży.

Nieruchomości

Projekt trwa cztery lata tj. cały cykl nauki w technikum i stanowi uatrakcyjnienie oferty kształcenia, gdyż poza podstawą programową, uczniowie profilu morskiego, uczestniczyć będą w zajęciach dodatkowych. W pierwszym roku projektu uczniowie będą mieli możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w zakresie żeglarstwa sportowego, na podstawie których mogą zdobyć niezbędne certyfikaty do prowadzenia jachtów – żeglarz jachtowy wydany przez ISSA Poland.

Drugi rok szkolenia zakłada uzyskanie kwalifikacji w zakresie motorowodniactwa sportowego, na podstawie których uczniowie uzyskają certyfikaty umożliwiające prowadzenie jachtów i łodzi wyposażonych w silniki – sternik motorowodny wydany przez ISSA Poland. Kolejny rok będzie możliwością uzyskania czterech certyfikatów bezpieczeństwa wydanych przez Urząd Morski w Słupsku, tj.: elementarna pomoc przedmedyczna, indywidualne techniki ratunkowe, ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy, bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna. Ostatni rok nauki zakłada uzyskanie kwalifikacji młodszego motorzysty.

W ramach przedsięwzięcia odbywać się będą również wyjazdowe warsztaty edukacyjne, praktyczne zajęcia żeglarskie oraz edukacyjno – żeglarskie pikniki naukowe. Projekt kończy się wydaniem stosownego świadectwa oraz Książeczki Żeglarskiej.

Uczniowie będą korzystać z bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce przy patronacie merytorycznym Urzędu Morskiego. Atrakcyjność projektu przejawia się w możliwości zwiększania szans zatrudnienia w przyszłości poprzez rozwój kompetencji kluczowych, przy jednoczesnej możliwości rozwijania pasji.

PODZIEL SIĘ
Igor Nizio
Asystent Prezydenta Miasta Słupska