Nieruchomości

Słupskie szkoły przystąpiły do projektów “Edukacja ogólna” oraz “Jakość edukacji ogólnej” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego. Projekty szkolne ukierunkowane są na podniesienie jakości edukacji ogólnej i realizowanie w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół, w szczególności poprzez:

1. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy;

2. doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności uczniów;

3. prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

4. przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz  młodszymi uczniami.

Projekt realizowany jest od  1 sierpnia 2016 roku i zostanie zakończony 71 lipca 2018 roku. Przystąpiło do niego łącznie 800 uczniów oraz 156 nauczycieli z słupskich szkół gimnazjalnych.

Wartość projektu wynosi 1 986 633,66 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

1. Klub młodego racjonalizatora:

 • zajęcia interdyscyplinarne z fizyki, matematyki i chemii.

2. Klub młodego astronoma:

 • zajęcia z fizyki i geografii.

3. Zajęcia z informatyki.

4. Warsztaty z robotyki i kreatywności dla uczniów.

5. Przedsiębiorczość dla uczniów:

 • zajęcia kreowania własnego wizerunku oraz przedsiębiorczości.

6. Zajęcia z matematyki i informatyki z wykorzystaniem tablic interaktywnych dla uczniów z orzeczeniami.

7. Zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii.

8. Studia podyplomowe dla nauczycieli:

 • oligofrenopedagogika.

9. Szkolenia podnoszące kluczowe i cyfrowe kompetencje uczniów:

 • szkolenie dla uczniów z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych,

 • szkolenie dla uczniów „zagrożenia w cyberprzestrzeni”,

 • warsztaty kreatywnego myślenia.

10. Podnoszenie kluczowych i cyfrowych kompetencji nauczycieli:

 • kurs obsługi urządzeń mobilnych i narzędzi informatycznych do prowadzenia zajęć z uczniami,

 • szkolenie dla nauczycieli „zagrożenia w cyberprzestrzeni”,

 • warsztaty dla nauczycieli CHANGE YOUR MIND.

11. Zakup doposażenia:

 • lunety, nośniki pamięci, kalkulatory,

 • wyposażenie pracowni fizycznej,

 • wyposażenie pracowni chemicznej,

 • kamera,

 • komputery z oprogramowaniem,

 • programy komputerowe,

 • robot minisumo, silnik z przekładniami, projektor , tablice interaktywne,

 • wybudowanie windy wewnętrznej dla uczniów niepełnosprawnych.

PODZIEL SIĘ