http://cofund.org.pl/wiadomosci/rusza-rekrutacja-do-projektu-rownosc-szans-w-biznesie--realizowanego-w-partnerstwie-z-pracodawcami-r

Trwa nabór do projektu „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” realizowanego przez partnerstwo Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Fundację Fundusz Współpracy, Instytut Spraw Publicznych oraz Fabrykę Dobrych Praktyk. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Nieruchomości

Celem projektu jest dostosowanie wypracowanego w ramach projektu „Równość w biznesie”  narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), które zostanie przetestowane w 40 przedsiębiorstwach i wdrożone w 360 przedsiębiorstwach.

Narzędzie dla dużych przedsiębiorstw jest dostępne na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl.

Jakie korzyści daje projekt?

  •  wskazuje praktyczne rozwiązania biznesowe z obszaru polityki kadrowej umożliwiające wdrożenie w organizacji polityki zarządzania różnorodnością narzędzia z obszaru polityki personalnej i kadrowej (regulaminy, procedury, instrukcje, e-learning);
  • pozwala wypracować konkretne działania równościowe dostosowane do możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych firmy i odpowiadającym na realne potrzeby firmy;
  • umożliwi kształtowanie miejsca pracy przyjaznego pracownikom
  • zapewnia indywidualne wsparcie ekspertów;
  • pozwoli osiągnąć wyższe wskaźniki ekonomiczne – wyższa innowacyjność i wydajność.

Obecnie prowadzony jest nabór do udziału w I etapie projektu tj. wywiadach pogłębionych (IDI), których celem jest poznanie doświadczeń oraz opinii na temat standardów równości szans mężczyzn i kobiet w miejscu pracy oraz trudności i wyzwań związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy w średnich przedsiębiorstwach. Wywiady są anonimowe.

Poszukiwani uczestnicy to kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla ze średnich przedsiębiorstw (czyli takich, w których liczba osób średniorocznie zatrudnionych w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat, wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wynosi od 50 do 249), czyli osoby mające wpływ na politykę zatrudnienia w firmie, podnoszenie kompetencji i rozwój pracowniczy.

Aby zgłosić udział w projekcie, należy wypełnić formularz (kliknij).

PODZIEL SIĘ