Obrazek przedstawia zbiór medycznych ikonony
Fot. Freepik

28 września 2018 na Placu Zwycięstwa w Słupsku o godzinie 21.00 odbyło się multimedialne przedstawienie, składające się ze specjalnie zaprojektowanych wizualizacji i trójwymiarowych animacji, łączące ze sobą muzykę, światło i dźwięk.

Nieruchomości

Video mapping wyświetlony został na głównej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku i był częścią akcji pn. „Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć – zrób cytologię”.

Tym niesamowitym pokazem edukacyjnym rozpoczęto dni profilaktyki onkologicznej na terenie miasta Słupska. Przed nami dwa jesienne miesiące październik i listopad w których szczególnego znaczenia nabierają działania edukacyjno – profilaktyczne skierowana na wczesne wykrywanie zmian u kobiet i mężczyzn w chorobach niosących za sobą najgorsze skutki.

Dbając o zdrowie mieszkańców Słupska i łatwy dostęp do badań profilaktycznych opracowany został wykaz badań profilaktycznych z których można skorzystać w podmiotach leczniczych funkcjonujących nie tylko na terenie miasta.

Do tegorocznej akcji profilaktycznej włączył się Warsaw Genomics, który we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym opracował nowatorski program „Badamy Geny”. Badanie to pozwala na szybkie i skuteczne ocenienie ryzyka zachorowania na raka piersi lub prostaty, a także i inne nowotwory dziedziczne. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.badamygeny.pl i oddać krew w jednym z punktów poboru krwi. Na wyniki czeka się 12 tygodni. Osoby, u których stwierdzone zostanie wysokie ryzyka zachorowania na nowotwór, będą zapraszane na bezpłatne konsultacje z lekarzem – genetykiem.

Korzyść z wykonania badania?

Znając swoje własne ryzyko zachorowania na raka można podjąć działania zabezpieczające przed konkretną chorobą, prowadzące do wczesnego rozpoznania choroby a także pomóc swoim dzieciom.

Badanie genów jest odpłatne. Dla mieszkańców miasta Słupska został przygotowany rabat w wysokości 3%. W celu skorzystania z rabatu należy przy rejestracji wpisać kod: Slupsk2018.

Wykaz bezpłatnych badań i akcji profilaktycznych organizowanych  przez słupskie podmioty lecznicze (Październik/Listopad).

MAMMOGRAFIA

Badanie kierowane jest do pań w wieku 50 – 69 lat, które nie miały wykonanych badań w ciągu ostatnich dwóch lat i nie miały wcześniej zdiagnozowanego nowotworu sutka. Miejsca realizacji badania:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku
  ul. Hubalczyków 1
  Pracownia Mammografii  pokój 174, piętro I, blok C
  Rejestracja pod numerem 59 84 60 159 w godz. 8.00 – 14.30,  59 84 60 160 w godz. 14.30 – 18.00  Przy rejestracji wymagany jest dokument z numerem PESEL
  link do badań
 2. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku 
  Przychodnia Rejonowa Zakład Rentgenodiagnostyki przy ulicy Tuwima 37 w Słupsku  Rejestracja w dni powszednie w godzinach 7.30 -18.00
  telefon: 59 847-45-20
  Przy rejestracji wymagany jest dokument z numerem PESEL
 3. Centrum Zdrowia SALUS
  Słupsk, ul. Zielona 8,
  Rejestracja tel. (59) 848 90 00 oraz numer bezpośredni 722 149 403
  link do informacji o badaniu

CYTOLOGIA

Badanie kierowane jest do pań w wieku 25 – 59 lat, które nie miały wykonywanej cytologii w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Słupsku 
  ul. Hubalczyków 1
  Patologia Patologii Ciąży piętro I,
  Rejestracja tel. 59 8460 123 w godz. 8.00 – 12.00
  Przy rejestracji wymagany jest dokument z numerem PESEL
  link do informacji o badaniach
 2. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
  • Przychodnia Rejonowa ul. W Polskiego 49
   Rejestracja osobista lub telefoniczna: tel. 59 848 35 78 lub 59 848 35 81,
  • Przychodnia Rejonowa ul. Łokietka 6
   Rejestracja osobista lub telefoniczna: tel. 59 844 97 41 lub  59 844 97 44,
  • Przychodnia Rejonowa ul. 11 Listopada 7
   Rejestracja osobista lub telefoniczna: tel. 59 845 28 75.
   Przy rejestracji wymagany jest dokument z numerem PESEL

KOLONOSKOPIA

Badanie kierowane jest do osób w wieku:

 • 50 – 65 które nie miały wykonanego badania w ciągu ostatnich 10 lat,
 • 40 – 49 lat i mają krewnego pierwszego stopnia, u którego wykryto raka jelita grubego,
 • 25 – 49 lat i w rodzinie wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).
 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Słupsku 
  ul. Hubalczyków 1  Pracownia Endoskopii blok E parter
  Rejestracja tel. 507 195 186, w piątki rejestracja w godz. 14.00 – 17.00 tel 59 84 60 311
  Przed badaniem wymagane jest wypełnianie ankiety dostępnej w rejestracji pracowni lub na stronie szpitala (link).
 2. Centrum Zdrowia SALUS Słupsk
  ul. Zielona 8,
  Rejestracja: tel. (59) 848 9000, kom. 721 212 137,
  e-mail: rejestracja@salus.com.pl
  link do informacji o badaniu kolonoskopowym (link)

BADANIA W KIERUNKU RAKA JAMY USTNEJ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”
ul. Piłsudskiego 16B  w Słupsku
Termin badań: 12 listopada 2018 roku  godz. 14.00 – 20.00
rejestracja: osobista w placówce lub  telefoniczna – tel.  887 770 779

EDUKACJA ONKOLOGICZNA

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Przychodnia Rejonowa
ul. Westerplatte 1

 1. Poradnia Promocji Zdrowia
  tel. 59 844 76 16
  Prowadzi indywidualne poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia.
 2. Poradnia Planowania Rodziny
  tel. 59 844 76 21
  Prowadzi poradnictwo indywidualne w zakresie profilaktyki raka piersi, nauki samobadania piersi. Wszystkie badania, konsultacje sa bezpłatne i nie wymagają skierowania od lekarza rodzinnego
PODZIEL SIĘ