Prezydent Słupska jest zaniepokojony o jakość życia mieszkańców miasta dlatego zwrócił się niezwłocznie do Barbary Dykier, Wójta Gminy Słupsk o przekazanie informacji dotyczących środowiska i jego ochrony związanej z budową zakładu produkcji mączki rybnej oraz olejów rybnych we Włynkówku w celu wyjaśnienia sprawy.

Nieruchomości

PODZIEL SIĘ