Chcesz zdobyć wiedzę i doświadczenie? Nie zwlekaj! Zgłoś się na praktykę lub wolontariat do Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Nieruchomości

Zapraszamy do Urzędu osoby: zainteresowane pracą w administracji samorządowej, kreatywne, potrafiące sprawnie posługiwać się komputerem, lubiące pracę z dokumentami, potrafiące pracować pod presją czasu, zaangażowane i zainteresowane pracą w zespole, chętne do zdobywania informacji i ich analizowania.

 1. Praktyka studencka to nie strata czasu. Dzięki dobrej praktyce studenckiej w Urzędzie Miejskim w Słupsku masz szansę doświadczyć, jak jest w „prawdziwej pracy”. Tego nie zapewni żaden podręcznik.
 2. W celu podjęcia praktyki studenckiej w Urzędzie Miejskim w Słupsku należy:
 • złożyć podanie w Wydziale Zarządzania Kadrami dot. możliwości odbycia studenckiej praktyki zawodowej ( tel. 59 8488316, e-mail: zk@um.slupsk.pl),
 • zgłosić się na praktykę w terminie określonym w umowie.
 1. Studencka praktyka zawodowa realizowana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a Urzędem. Należy również przedłożyć program praktyki oraz potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Praktyki w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbywali między innymi studenci:
 • Akademii Pomorskiej w Słupsku,
 • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Politechniki Poznańskiej,
 • Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku,
 • Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku,
 • Politechniki Koszalińskiej,
 • Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Społecznej Akademii Nauk, Wydziału Zamiejscowego w Słupsku,
 • Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Akademii Morskiej w Gdyni.

 1. Wolontariat może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, niepowtarzalnym doświadczeniem, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie ambicji. Wolontariusze w Urzędzie są częścią doświadczonego zespołu i wykonują ciekawe i odpowiedzialne zadania. Mogą się przekonać jakie są ich oczekiwania względem przyszłej pracy i przyszłego pracodawcy. Wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia. Angażuje dobrowolnie swój wolny czas i umiejętności.
 2. W celu podjęcia wolontariatu w Urzędzie Miejskim w Słupsku należy:
 • złożyć podanie w Wydziale Zarządzania Kadrami o przyjęcie do pracy w charakterze wolontariusza ( tel. 59 8488316, e-mail: zk@um.slupsk.pl),
 • zgłosić się na wolontariat w terminie określonym w porozumieniu.
 1. Realizacja wolontariatu odbywa się na podstawie porozumienia o wykonywanie świadczeń przez wolontariusza, zawartego na co najmniej 31 dni kalendarzowych pomiędzy osobą zainteresowaną i Urzędem. 

 

Mierz wysoko i zaplanuj karierę swoich marzeń!

 

PODZIEL SIĘ