osoby starsze trzymające się za ręce
fot. Beata Pawlicka

Członkowie Słupskiej Rady Seniorów swoje kolejne posiedzenie odbyli 5 lipca 2017 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” przy ul. Jaracza 9 w Słupsku.

Nieruchomości

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym dla 80 osób, który w formie pomocy półstacjonarnej realizuje zadania służące utrzymaniu ludzi starszych w ich naturalnym środowisku. Odbiorcami usług oferowanych przez ośrodek są seniorzy,  którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność mają trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub przystosowaniu się w miejscu zamieszkania i wymagają  pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Formalności związane z przyjęciem do placówki podejmowane są przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej  oferuje pobyt i usługi od poniedziałku do piątku w godz.  od 7.00 – 16.00. Bogata oferta zajęć oferowanych seniorom stosownie do ich zainteresowań, sprzyja niemal stu procentowej obecności uczestników DDPS oraz zainteresowaniu innych osób starszych uczestnictwem do „Bezpiecznej Przystani”.

Członkowie Słupskiej Rady Seniorów wyrazili swoje uznanie dla personelu, kierownictwa zarówno placówki jak i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w strukturach, którego funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

siedzace osoby starsze wykonujace prace manualne
fot. Beata Pawlicka
widoczne dłonie w trakcie pracy na szydełku
fot. Beata Pawlicka
dłonie i rysunek
fot. Beata Pawlicka
osoby stojace i siedzace przy stolikach wykonujące prace manualne
fot. Beata Pawlicka
seniorzy w trakcie gry
fot. Beata Pawlicka
rozmowy i gry osób przystoliku
fot. Beata Pawlicka
puchary, nagrody uczestników placówki
fot. Beata Pawlicka

 

PODZIEL SIĘ