Fot. Pixabay

Przypominamy, że właściciele nieruchomości nieskanalizowanych na terenie miasta mają obowiązek zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą, który posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Słupska na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Nieruchomości

Informujemy, że podczas czynności kontrolnych prowadzonych z urzędu właściciel nieruchomości jest obowiązany do okazania takiej umowy wraz z aktualnymi dowodami uiszczania opłat.

Poniżej zamieszczamy wykaz podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta Słupska.

L.p.

Nazwa podmiotu, adres, telefon

NIP

REGON

Termin obowiązywania zezwolenia

1

KING Joanna Staniuk-Sommer

ul. Sołdka 1/7
76-200 Słupsk

839-109-95-66

221198407

21 lipca 2027r.

2

WC Serwis Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze

648-273-04-08

241628482

8 kwietnia 2023r.

3

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa

118-004-27-84

010336146

19 września 2020r.

4

Zakład Usług Transportowo-Asenizacyjnych Zbigniew Purowski

ul. Widzińska 40
76-251 Kobylnica

839-000-07-90

770612965

26 października 2022r.

5

Usługi Transportowe i Handel Wojciech Dziugieł

ul. Widzińska 18/2

76-251 Kobylnica

839-225-70-85

770874464

18 lipca 2029r.

6

Zakłady Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „POMORZE” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 22
70-231 Szczecin

852-060-09-63

810521887

12 kwietnia 2027r.

7

Firma Handlowa
Sławomir Dąbrowski
ul. Żaglowa 9/1
70-832 Szczecin

955-210-55-52

812722259

15 listopada 2028 r.

8

Firma Handlowo Usługowa
Dawid Krystek
ul. Józefa Sowińskiego 74F/17
70-236 Szczecin

986-007-56-05

812615730

18 kwietnia 2029 r.

9

mToilet Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 5
03-231 Warszawa

536-193-84-86

382123092

24 kwietnia 2029 r

PODZIEL SIĘ