Polska Nieśmiertelna…Jedyna taka rekonstrukcja.

Nieruchomości

Plac Zwycięstwa  11.11.2018 o 15.30

11 listopada 2018 z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Miasto Słupsk zaprasza na plenerowe widowisko historyczne, które odbędzie się na placu Zwycięstwa przed ratuszem około 15.30, tuż po zakończeniu oficjalnych uroczystości pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Widowisko będzie utrzymane w duchu onirycznej opowieści przeprowadzającej widza przez ostatnie dni Pierwszej Rzeczpospolitej, aż do jej upadku. Punktem wyjścia będzie sytuacja w Polsce w przededniu uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Kolejne sceny nawiązywać będą do powstań narodowowyzwoleńczych oraz wybitnych postaci okresu, a także wydarzeń, które miały istotny wpływ na przyszłość współczesnej Polski. Przedstawiona zostanie także sytuacja XX wieku z położeniem nacisku nacisku na działania militarne szczególnie podczas I Wojny Światowej.
W wydarzeniu weźmie udział około 100 osób, pojawią się rekonstruktorzy w strojach z epoki (w tym również takie, które nieodłącznie wiązane są z odzyskaniem niepodległości np. Józef Piłsudski czy Ignacy Paderewski), konie, uzbrojenie (w tym działa pierwszowojenne), pirotechnika przygotowana przez profesjonalną i licencjonowaną firmę. Całość wydarzenia zilustrowana zostanie muzyką stworzoną specjalnie na słupskie obchody dnia niepodległości,a na zakończenie przygotowany został pokaz sztucznych ogni.

PODZIEL SIĘ