Decyzją Rady Miejskiej w Słupsku 1 lutego 2018  zostały połączone dwie instytucje kultury  – Młodzieżowe Centrum Kultury ze Słupskim Ośrodkiem Kultury tworząc atrakcyjną i bardziej efektywną w działaniach nową instytucję kultury „Słupski Ośrodek Kultury”.

Nieruchomości

Na mocy decyzji Prezydenta Miasta Słupska 1 lutego dyrektorem SOK-u została Jolanta Krawczykiewicz. Celem statutowym SOK-u jest „wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania, prowadzenia i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Miasta Słupska”. 65 lat wspaniałej historii, celebrowane w 2018, zobowiązuje do wytężonych starań, a decyzja o połączeniu głównych placówek kulturalnych w jeden silny organizm to znakomity ruch, który przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom Słupska stabilnej platformy spotkań na styku kulturalnej edukacji i rozrywki.

Kadra instruktorska pozostanie bez zmian, a wszystkie wymienione poniżej obiekty będą sprawować dotychczasowe funkcje. Sztandarowe imprezy SOK-u i MCK-u, jak Dni Kultury Żydowskiej, konkurs Ośmiu Wspaniałych, Finał WOŚP, pozostaną na stałe w kalendarium. Poszerzona baza obiektów i zasobów zostanie wykorzystana do powiększenia oferty SOK i stworzenia ulepszonej platformy pod stare i nowe wydarzenia kulturalne.

Obecnie SOK administruje budynkami:
– SOK – ul. Braci Gierymskich 1
– Ośrodek Teatralny Rondo – ul. Niedziałkowskiego 5a
– Pracownia Ceramiczna – aleja Wojska Polskiego 10a
– MCK – ul. 3 Maja 22
– Kino Rejs – ul. 3 Maja 22

 

 

PODZIEL SIĘ