Fot. Pixabay

Szanowni Państwo – Drodzy Współpracownicy,

Nieruchomości

chciałabym serdecznie podziękować Wam – moim Partnerom w codziennej pracy
na rzecz mieszkańców naszego miasta. Partnerom, ponieważ dla mnie każdy z Was jest tak samo ważny – jako Partner w rozmowie, dialogu, czasami sporze, ale przede wszystkim w działaniu.

Dzisiaj Rada Miejska w Słupsku przyjęła Raport o stanie miasta i udzieliła
Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania oraz absolutorium
z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

Gdyby nie Wy, moi współpracownicy, nie byłoby to możliwe. To Wasza codzienna praca, wytrwałość, zaangażowanie i chęć do działania są źródłem mojej satysfakcji,
wiary w słuszność naszych decyzji i przyczyną coraz lepszych warunków
życia naszych mieszkańców.

Dlatego chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność Dyrektorom i Pracownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku, Dyrektorom i Pracownikom żłobków, przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, jednostek i instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku, Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, jak również Prezesom i Pracownikom spółek miejskich za pomoc
w przygotowaniu Raportu o stanie miasta,
za codzienną pracę, ale też wspaniałą atmosferę jaką tworzycie każdego dnia.

Jestem przekonana, że kolejny rok naszej współpracy będzie tylko początkiem dalszych sukcesów i wielu pozytywnych dni.

Prezydent Miasta to indywidualny urząd, ale buduje go nie tylko osoba piastująca to stanowisko lecz w równym stopniu siła, potencjał i zasób merytoryczny Współpracowników.

Wspólnie tworzymy, zmieniamy i kształtujemy rzeczywistość. To wielka sprawa.

Naszym codziennym zadaniem jest praca na rzecz mieszkańców Słupska i polepszanie
warunków życia słupszczanek i słupszczan.
Wspólnie zrealizujemy nasze cele, jestem tego pewna.

Moi Partnerzy w działaniu to ludzie niezwykli, charyzmatyczni,
z ogromnym zasobem intelektualnym, na których mogę polegać.
Dziękuję, także w imieniu Wiceprezydentów, Skarbniczki i Sekretarza Miasta.

Krystyna Danilecka – Wojewódzka
Prezydentka Miasta Słupska

PODZIEL SIĘ