Google Maps

Chcesz włączyć się do działań zmieniających oblicze podwórka przy ulicach Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej? Wyraź swoją opinie na temat projektu zagospodarowania tego terenu – Wydział Inwestycji od 26 stycznia do 15 lutego 2017 będzie prowadził konsultacje społeczne w tej sprawie.

Nieruchomości

Przypominamy również, że każde konsultacje społeczne mają charakter doradczy, nie wszystkie uwagi mogą zostać uwzględnione a każdy proces ma swój zakres negocjowalny.

W przypadku przebudowy podwórka przy ulicach Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi w zakresie:
a) poprawy ładu przestrzennego,
b) podniesienia waloru użytkowanej przestrzeni,
c) wprowadzenia nowych nawierzchni utwardzonych, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek,
d) adaptacji i renowacji zieleni oraz dokonania nowych nasadzeń,
e) lokalizacji małej architektury (ławek, koszy na śmieci, pergoli, urządzeń siłowni
terenowych, altan zadaszonych, wiat śmietnikowych, placów zabaw itp.),
f) lokalizacji stref relaksu i wypoczynku,
g) lokalizacji miejsc parkingowych.

Uwagi, jak zawsze, można zgłaszać w formie elektronicznej oraz papierowej – formularz konsultacyjny wystarczy albo wysyłać na adres e-mail inwestycje@um.slupsk.pl, albo przynieść w formie papierowej do Wydziału Inwestycji (Plac Zwycięstwa 1).

27 stycznia 2017 odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które serdecznie zapraszamy w szczególności mieszkańców okolic projektowanego podwórka. Zaprezentujemy na nim koncepcję zagospodarowania terenu, odpowiemy na pytania i rozwiejemy wątpliwości – zapraszamy na 16.00 do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Henryka Pobożnego 2.

Ogłoszenie

Koncepcja zagospodarowania terenu

Formularz zgłaszania uwag

PODZIEL SIĘ