Nieruchomości

W środę 8 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Słupsku podpisano porozumienie o współpracy w zakresie edukacji morskiej. Zakres współpracy obejmuje:

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz promocję wśród społeczności lokalnej sektora gospodarki morskiej oraz sportów wodnych,
  • pozyskiwanie kandydatów do pracy związanej ze specjalnościami pokładowymi oraz mechanicznymi na jednostki pływające dla armatorów związanych umowami partnerskimi z beneficjentami zawierającymi porozumienie,
  • wychowanie patriotyczne i edukację morsko-żeglarską uczniów szkół subregionu słupskiego na wszystkich poziomach kształcenia,

  • upowszechnienie tradycji oraz promocja dokonań beneficjentów porozumienia oraz promocji zawodów związanych z gospodarką morską i sportami wodnymi,

  • integrowanie środowiska marynarskiego i żeglarskiego na obszarze subregionu słupskiego oraz ich promocję wśród dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych,

  • realizację innowacji pedagogicznych z zakresu edukacji morskiej w ramach funkcjonującej przy Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku Kuźni Kadr Morskich oraz w Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej, działającym przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku.

Porozumienie podpisali: prezydent miasta Słupska Robert Biedroń, dyrektorka Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku Barbara Zakrzewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku Paweł Dajer, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Słupsk Teodor Rudnik, prezes Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Piotr Dąbrowski, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Oddział Słupsk Jan Wild, dyrektorka Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku Bożena Żuk oraz dyrektor ds. inspekcji morskiej Urzędu Morskiego w Słupsku Maciej Jeleniewski.

Liczymy na owocną współpracę!

PODZIEL SIĘ