Nieruchomości

Zima to czas, gdy temperatura spada nawet do kilkunastu stopni poniżej zera. To śmiertelne zagrożenie zwłaszcza dla osób bezdomnych. Ważne, abyśmy nie pozostawali obojętni w tym trudnym czasie na los najbardziej potrzebujących. Zachowajmy czujność i upewnijmy się, czy bezdomne osoby spotkane na ulicy, działkach, zsypach na śmieci czy pustostanach  nie potrzebują pomocy lub schronienia. To może uratować ich życie. Reagujmy!

Spotykając osoby bezdomne będące w potrzebie, zawsze możemy zgłosić to odpowiednim służbom. Możemy zadzwonić na policję, straż miejską czy pogotowie. Możemy też zadzwonić na numer alarmowy 112 i poinformować o konieczności pomocy. W Słupsku działają także placówki, które zajmują się fachową pomocą osobom bezdomnym. Pomagając osobom bezdomnym, możemy skierować ich bezpośrednio do placówek lub poinformować odpowiednie placówki o miejscach przebywania bezdomnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku:
Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców, ul. Słoneczna 15D; tel. 59 840 20 84, sekretariat 59 842 81 26.
Zespół zajmuje się przyznawaniem świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Doraźnie udziela także wsparcia w formie posiłku i zapewnienia ubrania. Ponadto pracownicy socjalni Zespołu kierują zainteresowanych do placówek pomocowych lub w oparciu o zasoby MOPR udzielają wsparcia. JADŁODAJNIA, ul. Jaracza 5. Jadłodajnia wydaje osobom bezdomnym obiady od poniedziałku do piątku o godz. 14.00.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Słupsku:
OGRZEWALNIA
– ul. Przemysłowa 33, tel. 791 028 933 – placówka sezonowa czynna w godz. od 18.00 do 8.30.
Ogrzewalnia zapewnia tymczasowy interwencyjny pobyt bezdomnym mężczyznom, którzy nie mogą utrzymać abstynencji. Stan nietrzeźwości przyjętego nie może zagrażać życiu jego oraz innym osobom korzystającym ze wsparcia  placówki. Placówka wyposażona jest w miejsca siedzące, punkt sanitarny oraz miejsce do przygotowania ciepłego napoju. W Ogrzewalni znajduje się także ŁAŹNIA dla bezdomnych chcących zadbać o higienę oraz zmienić ubrania.

NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN – ul. Gdyńska 13 a, tel. 59 840 42 70.
Placówka czynna jest cały rok w godzinach od 18:00 do 8:00, zapewnia schronienie bezdomnym udzielając pomocy w postaci tymczasowego miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia  i zdrowia. Noclegownia przeznaczona jest dla  bezdomnych mężczyzn zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu  i życiu innych osób przebywających w placówce. Noclegownia zapewnia nocleg, jeden posiłek, środki czystości, odzież, obuwie.

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN – ul. Krzywoustego 6,  tel. 59 842 94 45 placówka stacjonarna czynna całorocznie.
Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie całodobowego tymczasowego miejsca pobytu. Schronisko przeznaczone jest dla bezdomnych mężczyzn posiadających skierowanie z MOPR w Słupsku, zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w schronisku. Placówka zapewnia pełne wyżywienie oraz konieczne środki czystości i odzież.

OŚRODEK WSPARCIA USŁUG SPOŁECZNYCH – ul. Krzywoustego 6, tel. 797 773 293 czynny całodobowo.
Zapewnia okresowy pobyt z całodziennym wyżywieniem (3 posiłki w tym 1 gorący) zapewniając usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji. Przeznaczony jest dla osób posiadających skierowane z MOPR w Słupsku, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, samotność, wiek, bezdomność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek nie świadczy pomocy medycznej i usług leczniczych.

Caritas Parafii pw. św. Jacka – ul. Niedziałkowskiego, tel. 668 807 701. Placówka udziela wsparcia poprzez wydawanie żywności osobom potrzebującym. Żywność wydawana jest trzy dni w tygodniu; w poniedziałki, środy i piątki.

Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus” w Gajkach,  tel. 59 814 12 50, 608 401 284. Placówka całodobowa, świadcząca opiekę stacjonarną i wsparcie terapeutyczne dla bezdomnych kobiet oraz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie Horyzont: ul. Jaracza 9.
STREETWORKERZY, tel. 795 626 433 czynny całodobowo.
Streetworkerzy docierają z pomocą do osób bezdomnych przebywających   w miejscach niemieszkalnych, pustostanach, działkach, zsypach na śmieci, itd. Współpracują z Policją, Strażą Miejską oraz Zespołem ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców.

Informację opracował :
Urząd Miejski w Słupsku – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Tel. 59  84 88 469, mail wziss@um.slupsk.pl

PODZIEL SIĘ