Codziennością Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku są działania w zakresie oferowanego przez nią wsparcia dla szkół i placówek oświatowych. Mają one na celu wypracowanie kompleksowego systemu wspomagania, realizowanego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nieruchomości

PBW zapewnia również szeroki dostęp do zbiorów książkowych i piśmienniczych dotyczących pedagogiki, metodologii przedmiotów, psychologii, nauk pokrewnych, a także do zbiorów multimedialnych wspierających wychowanie i edukację. Organizuje programy profilaktyczne, zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej oraz promuje czytelnictwo za pomocą warsztatów i seminariów.

Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku została powołana do życia przez Wydział Oświaty i działała na podstawie Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. W dwudziesty pierwszy wiek weszła jako Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka z prawie stutysięcznym księgozbiorem cieszącym się zainteresowaniem nauczycieli, studentów przygotowujących się do roli pedagoga oraz uczniów pragnących z pomocą książek, filmów czy płyt zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć wiedzę centrum multimedialnego.

Dzięki rozwiniętej współpracy z wieloma instytucjami Pomorza do tej pory zorganizowane przez bibliotekę zostały ciekawe zajęcia kulturalne i edukacyjne na rzecz lokalnej społeczności, takie jak między innymi Bałtycki Festiwal Nauki, Pomorskie Krajobrazy Pomorza (konkurs literacko-fotograficzny dla młodzieży), Dni Kultury Węgierskiej, itp.

Wpisany w tradycję instytucji i całego Pomorza, jest organizowany przez PBW Konkurs Literacki dla Nauczycieli, którego cel to integracja pomorskiego środowiska oświatowego, rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich.

W 2011 roku za swoje działania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka otrzymała wyróżnienie „Pozytywista Roku 2011” w kategorii Kultura i Sztuka – nagrodę przyznaną przez Fundację Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” w Warszawie.

Biblioteka jest instytucją otwartą na potrzeby i wychodzi naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom swoich czytelników, rozwijając się w dziedzinie elektronizacji i multimediów.

PODZIEL SIĘ