Prezydent Miasta Słupska ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia w 2018 roku bezpłatnej pomocy lekarsko – weterynaryjnej dla dzikich zwierząt na terenie Miasta Słupska.

Nieruchomości

Szczegóły wraz z ogłoszeniem dostępne na http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2919.html

PODZIEL SIĘ