Fot. Pixabay

Prezydent Miasta Słupska ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie – Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce na szczeblu centralnym w I Lidze Mężczyzn w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Nieruchomości

Szczegóły wraz z ogłoszeniem dostępne na http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/29400.html

PODZIEL SIĘ