Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

[Zdjęcie przedstawia spotkanie członkiń i członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z prezydentem] od lewej: Patryk Rozental, Hanna Czerwińska-Szulc; izabela Mirynowska, Robert Biedroń, Teresa Ławecka, Mirosław Turczyński
Fot. Magdalena Prusinowska

Działania Rady

Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta. Do zakresu działania Rady należy, w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób;
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ocena realizacji programów;
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (2015-2019)

 1. Tamara Wrona – Przewodnicząca
 2. Teresa Ławecka – Członkini
 3. Izabela Mirynowska – Zastępczyni Przewodniczącej
 4. Patryk Rozental – Członek
 5. Mirosław Turczyński – Sekretarz

Dane kontaktowe

Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
(Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku)
plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk

e-mail: rada.niepelnosprawni@um.slupsk.pl

Harmonogram posiedzeń Rady

 1. Harmonogram posiedzeń Rady w 2016 roku (doc, 21 KB)

Protokoły z posiedzeń Rady

Posiedzenia Rady w 2018 roku

 1. Protokół Nr 1/2018 ze spotkania Rady 20 lutego 2018 roku (pdf, 40 KB)
 2. Protokół Nr 2/2018 ze spotkania Rady 14 marca 2018 roku (doc, 14 KB)

Posiedzenia Rady w 2017 roku

 1. Protokół Nr 1/2017 ze spotkania Rady 16 stycznia 2017 roku (doc, 16,1 KB)
 2. Protokół Nr 2/2017 ze spotkania Rady 23 stycznia 2017 roku (doc, 15,8 KB)
 3. Protokół Nr 3/2017 ze spotkania Rady 24 stycznia 2017 roku (doc, 16,8 KB)
 4. Protokół Nr 4/2017 ze spotkania Rady 13 lutego 2017 roku (doc, 16 KB)
 5. Protokół Nr 5/2017 ze spotkania Rady 15 lutego 2017 roku (doc, 16 KB)
 6. Protokół Nr 6/2017 ze spotkania Rady 1 marca 2017 roku (doc, 16 KB)
 7. Protokół Nr 7/2017 ze spotkania Rady 21 marca 2017 roku (doc, 16 KB)
 8. Protokół Nr 8/2017 ze spotkania Rady 5 kwietnia 2017 roku (doc, 16 KB)
 9. Protokół Nr 9/2017 ze spotkania Rady 5 lipca 2017 roku (doc, 16 KB)

Posiedzenia Rady w 2016 roku

 1. Protokół Nr 1/2016 ze spotkania Rady 27 stycznia 2016 roku (doc, 17,5 KB)
 2. Protokół Nr 2/2016 ze spotkania Rady 17 marca 2016 roku (doc, 16 KB)
 3. Protokół Nr 3/2016 ze spotkania Rady 20 kwietnia 2016 roku (doc, 14,5 KB)
 4. Protokół Nr 4/2016 ze spotkania Rady 28 kwietnia 2016 roku (doc, 14.5 KB)
 5. Protokół Nr 5/2016 ze spotkania Rady 18 maja 2016 roku (doc, 25 KB)
  1. Odpowiedź w sprawie Protokołu Nr 5/2016 (doc, 25 KB)
 6. Protokół Nr 6/2016 (doc, 13,5 KB)
 7. Protokół Nr 7/2016 ze spotkania Rady 9 listopada 2016 roku (doc, 17 KB)
 8. Protokół Nr 8/2016 ze spotkania Rady 17 listopada 2016 roku (doc, 9,50 KB)

Posiedzenia Rady w 2015 roku

 1. Protokół Nr 2015/1 ze spotkania Rady 24 listopada 2015 roku (doc, 14,5 KB)
  1. Załącznik nr 1 do Protokołu Nr 2015/1 (doc, 13,5 KB)
 2. Protokół Nr 2/2015 ze spotkania Rady 10 grudnia 2015 roku (doc, 19,5 KB)

Uchwały Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 1. Uchwała Nr 1/2015 (doc, 12,5 KB)
 2. Uchwała Nr 1/2016 Regulamin Rady (doc, 32,5 KB)
 3. Uchwała Nr 2/2016 (doc, 12,5 KB)