Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w Gdyni, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz Miasto Słupsk zapraszają na III Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną pt. Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości, która odbędzie się w dniach 17-19 października 2018 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Westerplatte 64.

Nieruchomości

Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący pilną potrzebę pogłębionych debat, refleksji i analiz. Konieczność szukania rozwiązań, docierania do istoty zjawisk związanych z polityka równościową i antydyskryminacyjną, to również pilne zadanie dla przedstawicielek i przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, których głosu nie może zabraknąć w toczących się debatach publicznych. W kontekście istotnych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie, pojawiania się nowych problemów o wymiarze lokalnym, ale i międzynarodowym, powinniśmy wspólnie podjąć wyzwanie tworzenia forum wymiany poglądów i doświadczeń, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań, skierowanych na przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.

Podczas tegorocznej edycji konferencji organizatorzy proponują do rozważania m.in zagadnienia z zakresu:
– dyskryminacji, wykluczenia, stereotypów, etykietyzowania, mowy nienawiści;
– mechanizmów dyskryminacji w przestrzeni publicznej;
– języka równościowego w szkole;
– edukacji równościowej w szkole;
– filmu w edukacji jako narzędzia działań równościowych;
– możliwości przeciwdziałania nierównościom i dyskryminacji;
– rola edukacji równościowej w budowaniu społeczeństwa demokratyczno-edukacyjnego;
– prawa seksualne i reprodukcyjne;
– humanitaryzm międzyludzki i międzygatunkowy;
– distability studies w Polsce i na świecie;
– posthumanistyczne i transhumanistyczne wizje równouprawnienia;
– miejsce i przestrzenie Innego;
– uchodźstwo i migracja;
– prawa pacjenta i inne.
Wskazane zagadnienia są przykładowymi obszarami tematycznymi. Ostateczny zestaw zagadnień uzależniony jest od napływających zgłoszeń.
Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się teorią i praktyką z obszaru pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej, ekonomii, prawa, medycyny, a także przedstawicielek i przedstawicieli instytucji kultury i sztuki, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka, edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.
Zaproszenie na konferencje organizatorzy kierują także do studentek i studentów, dla których przewidziano specjalny panel naukowo-dyskusyjny, a także nauczycielek i nauczycieli, którzy poza modułem teoretyczno-naukowym będą mogli wziąć udział w zaproponowanych warsztatach metodycznych.

Szczegółowy program konferencji i opis proponowanych warsztatów znajdują się na stronie www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl [link]

PODZIEL SIĘ