Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy prezentowaną przez Areszt Śledczy w Słupsku. Poszukiwane są osoby do pracy na stanowisku Strażnika Działu Ochrony oraz Psychologa Działu Penitencjarnego.

Nieruchomości

Osoby zainteresowane mogą składać wymagane dokumenty do 21 lutego br. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub bezpośrednio w siedzibie jednostki przy ul. Sądowej 1.

Niezbędne dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które ubiega się kandydat

  • wypełniona ankieta personalna (dostępna na stronie www.sw.gov.pl w zakładce REKRUTACJA/OFERTY PRACY

  • kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)

  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)

  • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej

Więcej informacji – na grafice powyżej.

 

PODZIEL SIĘ