święta

W związku z wpłynięciem jedynie dwóch zgłoszeń w dwóch różnych kategoriach w konkursie „Namaluj światłem święta”, zgodnie z Regulaminem konkursu komisja konkursowa odstąpiła od wręczenia nagród.

Nieruchomości

Mieszkańcy, którzy nadesłali zgłoszenia, zostaną obdarowani nagrodami rzeczowymi.

PODZIEL SIĘ