Uroczystość odbyła się przy Przedszkolu Miejskim nr 6 – lokalizacja nie jest przypadkowa,ten budynek odegrał dużą rolę w życiu Pani Isabel Sellheim.
W uroczystości wzięli udział Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydentka Miasta Słupska, Pan Giuseppe Lo Coco- Atachee Konsularny z Konsulatu Generalnego RFN, a także m.in. Pani Beata Wojtecka Dyrektorka Przedszkola Miejskiego nr 6 oraz Pani Jolanta Krawczykiewicz Dyrektorka Słupskiego Ośrodka Kultury, a także przyjaciele i znajomi Pani Isabel.
 
Isabel Sellheim była obywatelką Republiki Federalnej Niemiec, urodziła się w 1929 roku w Stolp im Pommern (w Słupsku), później wyjechała z naszego miasta, ale po latach wróciła i aktywnie działała na rzecz łączenia obywateli Europy: Niemców, Polaków, Żydów. Jej wkład w budowanie porozumienia międzynarodowego i międzykulturowego jest nie do przecenienia, dlatego też – w drugą rocznicę jej śmierci – symbolicznie upamiętniliśmy jej dokonania.
Fot. UM
PODZIEL SIĘ