Odetchnij sztuką w BGSW!

Edukacja, obok wystawiennictwa, jest jedną z głównych działalności statutowych Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej.

Poprzez zróżnicowane działania o charakterze edukacyjnym chcemy stworzyć rodzaj pomostu pomiędzy Galerią a naszą publicznością. Chcemy przełamać stereotypowe myślenie o sztuce współczesnej i ułatwić z nią kontakt. Oferta, w której znajdują się warsztaty, wykłady i lekcje o sztuce, konkursy, ma pomóc w odbiorze sztuki współczesnej i ułatwić jej zrozumienie. Naszych odbiorców pragniemy nie tylko zapoznać z aktualnymi działaniami artystycznymi, ale także pobudzić ich i zainspirować do własnej aktywności twórczej. Program edukacyjny pomaga w oswajaniu przestrzeni Galerii i zachęca do częstych wizyt w jej salonach wystawienniczych.

Oferta dla seniorów obejmuje zajęcia w 3 pracowniach w CAT:
– Pracownia Rzeźby i Ceramiki,
– Pracownia Fotografii Analogowej,
– Pracownia Filmu.

 Ponadto:
– Wykłady o sztuce najnowszej,
– Historyczne czwartki,
– Warsztaty rodzinne.

PRACOWNIA RZEŹBY I CERAMIKI – WARSZTATY DLA UTW

Zajęcia ukierunkowanie na ceramikę użytkowa unikatową i ceramikę dekoracyjną. Celem zajęć jest zapoznawanie uczestników z metodami tworzenia obiektów ceramicznych, oraz właściwe ich stosowanie w praktyce. Poza technicznymi aspektami pracy z ceramiką, celem warsztatów jest analiza problemu estetyki przedmiotu, między innymi przez rozwiązywanie problemów tematycznych.

– Zajęcia skierowane dla słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainteresowanych sztuką i działaniami artystycznymi.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce przy ul. Zaruskiego 1a od 13.00 do 15.00. Prowadzący: Michał Żesławski
e-mail: m.zeslawski@bgsw.pl
tel.: 530 558 750,
www.edu.bgsw.pl/pracownia-ceramiki/

 PRACOWANIA FOTOGRAFII ANALOGOWEJ – ZAJĘCIA W CIEMNI.

Zajęcia dla seniorów, którzy interesują się fotografią i czują sentyment do tradycyjnych zdjęć. Jeśli masz w domu stary aparat analogowy i lubisz moczyć ręce w chemikaliach, możesz przyjść do nas, by w ramach warsztatów w Pracowni Fotografii Analogowej odkurzyć stare artefakty. Proponujemy powrót do przeszłości i za pomocą starych smien, zenitów, lubitieli opowiadać o sobie, świecie, snach itp. Możesz również przynieść stare niewywołane negatywy, a razem cofniemy czas.

 Zajęcia odbywają się w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce przy ul. Gen. Zaruskiego 1a. Prowadzący: Krzysztof Tomasik
e-mail: k.tomasik@bgsw.pl
Zapisy: tel. 515 089 686
www.edu.bgsw.pl/pracownia-grafiki-komputerowej-i-filmowej/    

 PRACOWNIA FILMU

Warsztaty dla seniorów, którzy chcą uczestniczyć w tworzeniu filmu krótkometrażowego. W programie zajęć: pisanie scenariusza, przygotowanie planu filmowego, podział zadań na reżysera, aktora, operatora kamery, dźwiękowca, oświetleniowca, scenografa i montażystę filmu. Podczas warsztatów można nauczyć się podstaw sztuki filmowej jak również korzystania z profesjonalnego sprzętu video.

 Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce przy ul. Zaruskiego 1a od 16.00 do 20.00. Prowadzący: Piotr Ziębakowski
Zapisy: tel. 518 909 578 p.ziebakowski@bgsw.pl
www.edu.bgsw.pl/pracownia-filmu

WYKŁADY O SZTUCE NAJNOWSZEJ

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej ma w swojej ofercie niezwykle ciekawe spotkania przeznaczone dla młodzieży licealnej, studentów, dorosłych, jak i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku zainteresowanych sztuką współczesną. Wykłady odbywają się w każdą środę poprzedzającą otwarcie wystaw kwartalnych. Dokładny termin oraz miejsce można znaleźć na stronie ww.bgsw.pl w zakładce – zapowiedzi na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia.

Cykl wykładów służących popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę.

Słuchacze będą mogli zaznajomić się z wiodącymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów,  a także poznać opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea. Ideą wykładów jest zaprezentowanie sztuki współczesnej jako rezultatu strategii, w której główni aktorzy sceny artystycznej – zarówno artyści, jak kuratorzy i odbiorcy – stają się podmiotami konfrontującymi oraz negocjującymi globalne i różnorodne wartości, idee i estetyki. Prowadzący: Roman Lewandowski
Kontakt: r.lewandowski@bgsw.pl
http://edu/bgsw.pl/wyklady/

HISTORYCZNE CZWARTKI

Historyczne czwartki to spotkania dla wszystkich, których interesuje historia, ludzie, wydarzenia, obiekty, przedmioty i miejsca związane z Ustką. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce o godz. 18:00. To spotkania otwarte, na które może przyjść każdy, i na które każdy może przynieść pamiątki i inne przedmioty z przeszłości, znajdowane na strychach, w szafach i innych, czasami niespodziewanych miejscach. Za każdym, nawet banalnym przedmiotem, może kryć się niebanalna historia.  Wykłady odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca – start o 18:00 w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce przy ul. Gen. Zaruskiego 1a. Prowadzący: Marcin Barnowski – dziennikarz i historyk pasjonujący się historią Ustki.

www.edu.bgsw.pl/warsztaty/historyczne-czwartki/

 WARSZTATY RODZINNE

Warsztaty, w których mogą uczestniczyć dorośli wraz ze swoimi dziećmi (wnukami). To propozycja skierowana do rodziców, dziadków i babć polegająca na wspólnym odkrywaniu świata sztuki oraz budowaniu twórczych wzajemnych relacji. Wstęp wolny. Zajęcia odbywają się każda trzecia sobota miesiąca od 11.00 do 13.00 w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce przy ul. Gen. Zaruskiego 1a. Zapisy: Joanna Żuraw,
tel. 515 089 986
e-mail: j.zuraw@bgsw.pl

www.edu.bgsw.pl/warsztaty/warsztaty-rodzinne/

Oprócz standardowych zajęć prowadzonych w roku szkolnym Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej organizuje inne projekty (sezonowe), konkursy, festiwale, wydarzenia artystyczne.

 w tym roku po raz V odbędzie się plebiscyt „POCIĄG DO KULTURY”

 Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek oświaty Słupska i Ustki, w tym do Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jego celem jest wyłonienie najbardziej zaangażowanych w życie kulturalne poprzez aktywne uczestnictwo w ofercie edukacyjno – wstawienniczej. BGSW przewiduje szereg działań edukacyjnych dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych. Konkurs trwa od momentu podpisania deklaracji do dnia 31.05.2018 r.

Miejsca:
Galeria Kameralna w Słupsku, ul. Partyzantów 31a,
Baszta Czarowni,ul. F. Nullo 8 w Słupsku,
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ul. Gen. Zaruskiego 1a.

www.bgsw.pl/pociag-do-kultury/

GALERIA JEDNEGO DNIA

 Projekt Galeria Jednego Dnia prowadzony cyklicznie przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej daje możliwość zaprezentowania swojej twórczości lokalnym artystom. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: info@bgsw.pl

Ideą projektu jest promocja lokalnych artystów i umożliwienie prezentacji ich prac w prestiżowej przestrzeni wystawienniczej.

 http://edu.bgsw.pl/galeria-jednego-dnia-2/

 

Seniorze – jeśli zainteresowała Cię któraś z naszych propozycji skontaktuj się z nami.

Nasi animatorzy kultury z chęcią udzielą Ci informacji na temat poszczególnych zajęć oraz pracowni.

 ZAPRASZAMY!
Pracownicy BGSW