10 lipca w 140. rocznicę urodzin Otto Freundlicha Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń i Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska dokonali odsłonięcia pomnika „Świat i Kosmos”. W uroczystości wzięła udział Pani Konsul Generalna Niemiec w Polsce Cornelia Pieper, Radni Rady Miejskiej w Słupsku, artyści z Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego i wielu zaproszonych gości. W pobliżu pomnika, na skwerze, dokonano również symbolicznego nasadzenia drzewa.

Nieruchomości

Pomnik w parku Otto Freundlicha przy. ul. Deotymy jest nawiązaniem do idei pochodzącego ze Słupska niemieckiego malarza, rzeźbiarza, artysty abstrakcjonisty Otto Freundlicha. Największym, ale nigdy nie zrealizowanym przez Freundlicha projektem, były tzw. rzeźbiarskie drogi. Artysta chciał postawić w całej Europie monumentalne, 20–30-metrowe betonowe rzeźby, które stanowić miały największą międzynarodową plenerową ekspozycją sztuki, łączącą kraje i narody. Monumenty miał tworzyć dwie osie: północno–południową oraz zachodnio–wschodnią.

Autorami projektu w Słupsku są berlińscy artyści Silvia Fohrer i Rudolf Kaltenbach ze Stowarzyszenia Kamienie bez Granic. Dwumetrowa, granitowa rzeźba składa się z dwóch elementów symbolizujących pokój i wolność, przecinających Europę ze wszystkich stron świata.

Tuż przed odsłonięciem pomnika nastąpiło uroczyste nadanie imienia Otto Freundlicha rondu przy ul. Grottgera na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku.

Wydarzeniom towarzyszyła wystawa prac konkursowych „Otto Freundlich – artysta ze Słupska” oraz happening malarski plastyków z Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego.

PODZIEL SIĘ