Aparat RTG
fot. SPMZOZ w Słupsku

SPMZOZ w Słupsku zakupił z własnych środków wysokiej klasy cyfrowy aparat rtg do zdjęć płuc i kości. Aparat japońskiej produkcji przeszedł wszystkie testy i odbiory. Wyposażony jest w dwa detektory o najwyższej w swojej klasie rozdzielczości, co sprawia, że zdjęcia są bardzo dokładne. Wykonane zdjęcia są przesyłane bezpośrednio do stacji opisowej lekarza radiologa, a pacjent otrzymuje je na płycie CD.

Nieruchomości

Zdjęcia zlecane przez poradnię chirurgii urazowo-ortopedycznej przesyłane są na specjalny monitor lekarza ortopedy. Taka metoda zapewnia naszym pacjentom szybszą i dokładniejszą diagnozę. Wyeliminowana została konieczność wywoływania zdjęć na kliszach, przy użyciu szkodliwych dla środowiska wywoływaczy i utrwalaczy. Pełna automatyka procesu diagnostyki sprawia, że praca techników i lekarzy jest bardziej komfortowa.

SPMZOZ już posiadał trzy aparaty cyfrowe: mammograf, pantomograf oraz aparat do zdjęć pojedynczych zębów. Ostatnim etapem informatyzacji Zakładu Rentgenodiagnostyki będzie ucyfrowienie analogowego aparatu do zdjęć kostno-płucnych, co zostanie zrealizowane do końca września 2018 r. Zakupione zostanie też oprogramowanie informatyczne umożliwiające utworzenie systemu teleradiologii, pozwalające na wysyłanie zdjęć na komputery wszystkich naszych lekarzy. Wydatki na ten cel pochodzić będą częściowo z funduszy europejskich.

PODZIEL SIĘ