Fot. Pixabay

Drogie mieszkanki! Drodzy mieszkańcy!

Nieruchomości

Pragniemy poinformować, iż z dniem 1 czerwca 2020 roku rozpoczęła funkcjonowanie nowa placówka Schroniska dla Zwierząt z siedzibą przy ul. Sportowej w Słupsku. Nowy obiekt Schroniska dla Zwierząt w porównaniu do poprzedniego, który mieścił się przy ul. Portowej stanowi nowocześniejszy i bardziej komfortowy budynek, a co najważniejsze – dający godne warunki życia dla bezdomnych, porzuconych zwierząt.

Inwestycja ta została zrealizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz dzięki zawartemu porozumieniu będzie służyć siedmiu gminom tj.: Gminie Słupsk, Gminie Ustka, Gminie Miasto Ustka, Gminie Smołdzino, Gminie Kobylnica, Gminie Damnica oraz Miastu Słupsk.

Na terenie placówki realizowane jest zadanie publiczne polegające na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gmin objętych porozumieniem międzygminnym, w oparciu o umowę Nr 36/GKiOŚ/2019 z dnia 29 października 2019 r. zawartą pomiędzy Miastem Słupsk, a Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Słupsku.

Dzięki zrealizowaniu tak ważnej dla naszego regionu inwestycji zapewniliśmy lepsze warunki życiowe zwierzętom, które przebywają w Schronisku. Niemniej nie zapominajmy o tym, że skuteczna ochrona naszych zwierząt, jak również szybkie reagowanie w przypadkach porzucania psów i kotów pozwolą zahamować niekontrolowany przyrost bezdomnych zwierząt, co m.in. zapobiegnie ich przedostawaniu do środowisk zasiedlonych przez gatunki chronione. Ponadto, zachęcamy Państwa do chipowania, sterylizacji, kastracji oraz pilnowania swoich pupili, aby wspólnie zapobiec niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt, które skutkuje powiększeniu liczby zwierząt przybywających do Schroniska dla Zwierząt.

PODZIEL SIĘ