laptop , notatnik
pixabay.com

W związku z rozpoczęciem przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego realizacji zadania w projekcie Akademii Pomorskiej „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”,  którego celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki   i subregionalnego rynku pracy, zapraszamy do współpracy przedsiębiorców którzy chcieliby się zaangażować w pracę nad programami kształcenia słupskiej uczelni.

Nieruchomości

Przedmiotem projektu jest modyfikacja programów kształcenia następujących kierunków i specjalności:

  1. Kierunku bezpieczeństwo narodowe – specjalności: Ochrona cyberprzestrzeni, Cybermedia, Cyberzagrożenia;
  2. Kierunku Matematyka – specjalność: Analiza danych w Business Intelligence;
  3. Kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna – specjalności: Programowanie  w robotyce i automatyce, Programowanie aplikacji mobilnych i internetowych;
  4. Kierunku Fizyka Techniczna – specjalności: Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa, Ekotechnologie – odnawialne źródła energii;
  5. Kierunku Ochrona środowiska – specjalności: Ekoenergetyka, Biomonitoring i zrównoważony rozwój, Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa;
  6. Kierunku Fizjoterapia – specjalności: Fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, Rehabilitacja w opiece geriatrycznej.

Dla przedsiębiorców, praktyków, którzy zaangażowaliby się we pracę nad programami kształcenia przewidziano wynagrodzenie. Więcej informacji o przedsięwzięciu oraz warunkach współpracy można uzyskać w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, który z ramienia PARR S.A. realizuje to zadanie.

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Surma
Słupski Inkubator Technologiczny
e-mail: aleksandra.surma@sit.slupsk.pltel. 59 846-81-00

PODZIEL SIĘ