Akademia Pomorska w Słupsku uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną i wychodzi naprzeciw potrzebom młodych i kreatywnych osób. Planowany jest rozwój  oferty kształcenia Akademii Pomorskiej  w kierunku specjalności informatycznych.

Nieruchomości

Potrzebujemy Państwa  opinii celem określenia zapotrzebowania na specjalności informatyczne  w naszym regionie!

Obecnie Uczelnia posiada w swojej ofercie specjalność  pn. Projektowanie aplikacji mobilnych i internetowych (na kierunku inżynierskim – Edukacja techniczno-informatyczna).

W ramach projektu „Słupskiego Ośrodka Akademickiego” zaplanowano powstanie dwóch  nowych specjalności, tj.

  • Programowanie aplikacji internetowych i mobilnych (kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna- INŻ.) jako rozwój ww. specjalności oraz
  • Programowanie w automatyce i robotyce (kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna INŻ.);

Zakładamy również opracowanie programu kolejnej specjalności informatycznej z elementami kształcenia w języku angielskim.

Wszelkie opinie proszę przesyłać na adres mailowy: sektor.br@apsl.edu.pl do dnia 31 maja 2016 roku.

Dziękujemy za włączenie się w tworzenie nowych kierunków na Naszej Uczelni

PODZIEL SIĘ