6 lutego 2019 roku podczas uroczystego spotkania w ratuszu Prezydent Marta Makuch wręczyła nominacje członkom nowej Rady Kultury.

Nieruchomości

Rada Kultury jest ciałem doradczym i opiniodawczym Prezydenta Miasta Słupska w sferze kultury i sztuki. Pierwsza Rada Kultury została powołana w 2015 r. W tym roku w jej skład wchodzą osoby aktywnie działające na rzecz kultury i sztuki w mieście:

 • Małgorzata Lenart
 • Dorota Ciecholewska
 • Bogumiła Olejnik
 • Magdalena Mijewska
 • Joanna Stoike – Stempkowska
 • Ewelina Winiewicz
 • Joanna Swornowska
 • Małgorzata Różańska
 • Barbara Jęchorek
 • Maria Krętkowska
 • Agata Pietruszewka
 • Natalia Wójcik
 • Jacek Szuba
 • Bartosz Giecewicz
 • Hubert Gendig

PODZIEL SIĘ