Potrzebujesz pomocy prawnika? Zachęcamy do korzystania z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, które ponownie od 1 stycznia 2018 działają na terenie całego miasta oraz powiatu.

Nieruchomości

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Lokalizacja punktów w mieście:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Słonecznej 15d
  poniedziałek-piątek w godzinach 11.00-15.00,
  tel. (59) 842 92 35.
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Leszczyńskiego 17
  poniedziałek-piątek w godzinach 13.00-17.00,
 • Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Hubalczyków 7
  poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-18.00,
  tel. 693 393 085.
 • Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6
  poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-18.00,
  tel. 883 800 203.

Lokalizacja punktów w powiecie:

 • Główczyce, ul. Kościuszki 15A
  poniedziałek, środa – 14.00-18.00 (adwokat),
  wtorek, czwartek, piątek – 8.00-12.00 (radca prawny).
 • Kępice, ul. Niepodległości 6/19
  poniedziałek-piątek – 15.00-19.00,
  W poniedziałki i środy porad udziela radca prawny, w pozostałe dni adwokat.
 • Potęgowo, ul. Kościuszki 5
  poniedziałek, środa, czwartek – 14.00-18.00,
  wtorek, piątek – 8.00-12.00,
  Pomoc prawną udziela Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
 • Ustka, ul. Jagiellońska 1
  poniedziałek, piątek – 8.00-12.00,
  wtorek, środa, czwartek – 14.00-18.00,
  Pomoc prawną udziela Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
PODZIEL SIĘ