Źródło:pixabay

Szanowni Państwo,
Miasto Słupsk, podejmując działania na rzecz poprawy warunków życia owadów pszczołowatych poparło Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających.

Nieruchomości

Ta wypracowana przez zespół uznanych przedstawicieli świata nauki Strategia, to pierwszy tego typu plan działań w naszej części Europy. Współpraca świata nauki, rolników, pszczelarzy, przyrodników, przemysłu, instytucji, organizacji oraz jednostek administracji publicznej jest szansą na zapewnienie dobrostanu owadów zapylających. Jeśli polska Strategia zostanie zaakceptowana przez rząd i zacznie być wdrażana, ma szansę stać się modelowym przykładem ochrony owadów zapylających w całej Unii Europejskiej.

Pełny tekst Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających jest dostępny na  stronie http://www.adoptujpszczole.pl/strategia wraz z załącznikami:
1) Analiza stanu prawnego i dobrych praktyk w zakresie ochrony owadów zapylających www.greenpeace.pl/strategia/analizaprawna.pdf 
2) Analiza obszarów prawodawstwa sugerowanych zmian www.greenpeace.pl/strategia/prawodawstwo.pdf
3) Raport przedstawiający wyniki pierwszej fazy konsultacji społecznych www.greenpeace.pl/strategia/debatyobywatelskie.pdf

Chcesz dołączyć do apelu i poprzeć Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających ? Uzupełnij formularz: https://act.gp/strategia