święta

Zachęcamy do udziału w konkursie na najpiękniejsze iluminacje domów jednorodzinnych, balkonów oraz budynków użyteczności publicznej! W tym roku wyróżniliśmy trzy kategorie:

Nieruchomości

a) dekoracja domu jednorodzinnego wolnostojącego,
b) dekoracja balkonu w domu wielorodzinnym,
c) dekoracja budynku użyteczności publicznej (w tym m. in. przedszkola, szkoły, żłobki, siedziby firm, witryny sklepowe).

Wszystkie dekoracje muszą dotyczyć nieruchomości na terenie Słupska. Zgłoszenia przyjmujemy od 21 grudnia 2017 do 21 stycznia 2018:

a) w formie elektronicznej na adres obywatelski@um.slupsk.pl;
b) papierowo w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej (plac Zwycięstwa 1, pok. 08);
c) w kancelarii urzędu (plac Zwycięstwa 3, pok 6).

Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w konkursie, musi pamiętać, że zdjęcia nieruchomości zostaną udostępnione na stronie miasta oraz przekazane do lokalnych mediów wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem nieruchomości.

Laureatów wybierze komisja konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele urzędu oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.

W tym roku przewidzieliśmy nagrody pieniężne, na każdą kategorię przeznaczone zostały 2 000 zł w podziale:

a) 1 000 zł za pierwsze miejsce,
b) 600 zł za drugie miejsce,
c) 400 zł za trzecie miejsce.
Od każdej nagrody przekazanej osobie fizycznej zostanie odliczony podatek. Regulamin wraz z załącznikami dostępny na http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/28273.html.

PODZIEL SIĘ