Nieruchomości

O 12.00 w Pałacu Ślubów USC prezydent Robert Biedroń spotkał się z mediami na cotygodniowej konferencji prasowej i poruszył następujące tematy:

1. Dokładnie tydzień temu podpisaliśmy umowę z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego na największy w historii projekt rewitalizacji miasta Słupska i od razu ruszyliśmy z pierwszym przetargiem. Zaczynamy od przetargu na zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową oraz remontem i przebudową budynku na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki” (szczegóły przetargu – http://bip.um.slupsk.pl/zamowienia-publiczne/1616.html).

2. Trwają inwestycje w słupskich przedszkolach i szkołach. Całość kosztów to 1,4 mln zł. Przedszkola nr 19 i 12 mają zamontowane już urządzenia na placu zabaw, trwają także zakupy wyposażenia kuchni (zmywarki, piekarniki, piece) w 12 miejskich przedszkolach. W szkołach trwa m.in. modernizacja instalacji elektrycznych, sal, dachów, wszystkie prace zakończą się do końca roku. Koszty robót w:

  • przedszkolach miejskich to 657.500,00 zł,
  • szkołach podstawowych (SP3, SP6 i SP 8) to 120.000,00 zł,
  • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym to 19.500,00 zł,
  • liceach ogólnokształcących (LO II, LO IV, LO V) to 257.000,00 zł,
  • szkołach zawodowych (ZST, Mechanik) to 169.141,00 zł.
  • centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (ZSBiKU, ZPO) to 178.000,00 zł
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych to 13.300,00 zł.

3. Otworzyliśmy dziś rano dwie oferty, która wpłynęły w przetargu na budowę schroniska w Słupsku. Jedna z nich mieści się w zabezpieczonych na ten cel pieniądzach. Na sfinansowanie przeznaczyliśmy kwotę nieco ponad 6 mln zł, jedna z ofert wpłynęła na kwotę 5,9 mln zł (firma PROINVEST PARTNER SP. Z O.O, Gdańsk), druga na 7,8 mln (ARKOM, Słupsk). W planach mamy budowę kompleksu 4 budynków pełniących funkcję schroniska dla ponad 200 psów i kotów, budynku administracyjno-biurowego z zapleczem dla pracowników, lecznicy na potrzeby schroniska, części gospodarczej oraz klatek i wybiegów dla zwierząt.

4. W tym roku planujemy niezwykłego sylwestra. Zamiast koncertu gwiazdy zapraszamy na niesamowite widowisko cyrkowe z uczestnikami programu „Mam Talent”! W trakcie sylwestra atrakcje takie jak akrobatyka powietrzna na ratuszu, pokaz laserów, fire show, występ Pana Ząbka. Start sylwestra o 22.00 na placu Zwycięstwa. Zapraszamy słupszczan i słupszczanki także na bigos wegański, będziemy mieli do rozdania ponad tysiąc porcji. Sylwester organizujemy wspólnie z Fundacją Viva, dodatkowo przygotowania do sylwestra i samo wydarzenie pokaże telewizja Superstacja.

5. Poziom Słupi spada. Dzisiaj o godzinie 9.40 stan rzeki wyniósł 220 cm. Gdy spadnie poniżej 220 cm będziemy mogli uchylić zarządzenie ogłaszające pogotowie przeciwpowodziowe. Najwyższy rejestrowany poziom rzeki w ostatnich dniach wyniósł 247 cm. Poziom wody jest na bieżąco monitorowany przez dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku.

6. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wydał folder Otwarty Słupsk który powstał z myślą  o osobach z niepełnosprawnościami, seniorach oraz opiekunach i osobach wspierających. Chcemy w ten sposób wskazać miejsca, instytucje i akcje, dzięki którym będziecie mogli aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Znajdziecie tu również garść informacji o tym, gdzie otrzymacie potrzebną pomoc.

7. Ogłoszone zostały konkursy ofert na rok 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. Kwota przeznaczona na nowe zadania to 1,1 mln zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, a 30 tysięcy zł z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Termin składania ofert mija 29 grudnia 2018 o 11.00. Oferty należy sporządzać w systemie Witkac, a wersje papierową złożyć w siedzibie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupku. Wszelkie informacje dotyczące ogłoszonych konkursów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupska.

8. 12 grudnia odbędzie się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym konferencja w ramach realizacji projektu CaSYPoT – Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation. Konferencja zostanie poświęcona wynikom ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży gmin partnerskich w Polsce, Rosji, Szwecji oraz na Litwie, a także porównaniu sytuacji młodzieży w Euroregionie Bałtyckim.

PODZIEL SIĘ